Ζάκυνθος | Σύλλογος Φίλων Ξενοπούλειου: «Δεν επαρκούν οι εθελοντές! Χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό»

22/06/2022, 06:55