“Δια Πυρός 2022” – Άσκηση της Πυροσβεστικής στον Λόγγο (φωτο – βίντεο – δηλώσεις)

24/05/2022, 13:04