Ζάκυνθος | «Δια Πυρός 2022» – Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης αύριο στον Λόγγο

23/05/2022, 06:55