Δ. Ακτύπης για Ναυάγιο: “Όλες οι ενέργειες για την ασφάλεια και τη συντήρηση γίνονται από το Υπουργείο”

14/05/2022, 17:09