Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΕΣΠΑ 2014-20 | 1η θέση στις εντάξεις έργων, 4η θέση στα συμβασιοποιημένα έργα

28/04/2022, 06:55