Μετά το αίτημα του Σπ. Ξένου η Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου ξεκινά τις διαδικασίες για επαναπατρισμό 59 χειρόγραφων κωδίκων

20/04/2022, 08:15