4,5 εκ. ευρώ για τη βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην Κέρκυρα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

19/04/2022, 21:47