Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Η πληρωμή αφορά μόνο το διάστημα κυκλοφορίας χωρίς “ποινή”

18/04/2022, 19:53