Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων

30/03/2022, 07:55