Ζάκυνθος | Αβράμης σε Αρετάκη: «Δεν μπορώ να σε ακούω να λες ότι το συμφέρον του Δήμου ταυτίζεται με το συμφέρον του εργολάβου»

24/03/2022, 07:55