Ναυάγιο Ζακύνθου (1980) – Η μαρτυρία του πρώτου ανθρώπου που έφτασε με το καΐκι του εν μέσω θαλασσοταραχής

22/03/2022, 17:54