Βαρύ το αποτύπωμα της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη των ξενοδοχείων

25/01/2022, 10:00