Αν. Λιάσκος: “Σε εξέλιξη το ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής στρατιωτικού τουρισμού”

24/01/2022, 11:54