Ηλεκτρικές συσκευές: Ποιες αφορά η επιδότηση – Πότε αναμένεται η προκήρυξη

22/01/2022, 07:30