Δ. Ακτύπης: «Η εκπροσώπηση στην Επιτροπή πρέπει να προκύψει από το Δημοτικό Συμβούλιο»

18/01/2022, 08:00