Κάτοικοι ορεινών: «Μέλος της Επιτροπής αποκαλύπτει ότι ο πρώτος στόχος της είναι η απαλλοτρίωση 1.000 στρεμμάτων»

18/01/2022, 08:00