Ρ. Κράτσα: «Αναβαθμίζονται οι λιμενικές υποδομές και ενισχύεται η συνοχή & η διασυνδεσιμότητα των νησιών»

25/11/2021, 10:00