Δήμαρχος Ιθάκης – «Εντάχθηκε το πρώτο έργο στο πρόγραμμα «Τρίτσης»

Δ

Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Ιθάκης τόνισε ότι για το νησί εντάχθηκε το πρώτο έργο στο πρόγραμμα «Τρίτσης»

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικων Στυλιανού Πέτσα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με ποσό χρηματοδότησης 1.850.042,80 ευρώ το έργο του Δήμου Ιθάκης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης».
Αντικείμενο είναι η προμήθεια ενός συστήματος τηλεμετρίας/τηλεελέγχου ώστε να επιτευχθεί μείωση διαρροών, συλλογή, καθαρισμός και διανομή ύδατος – μέσω ποσοτικής/ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων.

Πηγή:inkefalonia.gr