Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 3 Αυγούστου – Δείτε σε ποιες περιοχές

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Tρίτη 23 Αυγούστου του 2021.

07:30 ~ 11:00ΜΟΥΖΑΚΙ ΔΑΝΑΤΟ – ΜΕΝΤΗ

11:00 ~ 14:30ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΡΕΒΕΡΑ


Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ Ζακύνθου η επανατροφόδοτηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγισησ στους αγωγούς ή σε στοιχεία του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.