«Πλατύφορος» | Έκθεση ευαισθητοποίησης για τα θαλάσσια απορρίμματα «MARLISCO»

19/07/2021, 10:00