Δείτε ζωντανά | Αναπτυξιακές δυναμικές στο Ιόνιο – Επιμελητήριο & Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου (βίντεο)

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου και το Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου πραγματοποιούν εκδήλωση – ενημέρωση με θέμα: «Αναπτυξιακές δυναμικές στο Ιόνιο: Προκλήσεις συνεργασιών σε διαπεριφερειακό επίπεδο – Ενημέρωση επενδυτών υλοποίησης προγραμμάτων LEADER»

Θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές:
1. Βιώσιμη Ανάπτυξη – CLLD LEADER
2. Διατοπικά και Διακρατικά Προγράμματα – Συνεργασίες – Σχήματα
3. Δημιουργία Ιόνιου Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας στη Ζάκυνθο
4. Ενημέρωση επενδυτών εγκεκριμένων έργων CLLD LEADER


Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές-Γαστρονομικά Μονοπάτια, Πριμαρόλια οι Δρόμοι της Μαύρης Σταφίδας, Νήσων Περίπλους, Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα, Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστική Συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, Επιχειρηματικός Επιταχυντής Startup Lab40

Δείτε εδώ την εκδήλωση