Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου για την ΑΓΕΖ – Θα εκλεγεί νέο Δ.Σ. για τον σύλλογο

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και πολλών ακόμη ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση που διοργανώνει η ΑΓΕΖ στις 18 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή. Μέσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και η έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος που έρχεται.

«To Δ.Σ. της Αθλητικής Γυμναστικής Ένωσης Ζακύνθου με την από 2 Ιουνίου 2021 απόφαση του και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του αθλητικού νόμου (Ν.2725/99) όπως αυτό ισχύει σήμερα (Ν.42726/2020), τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, το καταστατικό της Αθλητικής Γυμναστικής Ένωσης Ζακύνθου και τον εσωτερικό κανονισμό, προκηρύσσει Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί όπως ορίζει ο νόμος.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Ξενοδοχείου Παλατίνο (Κολυβά & Κολοκοτρώνη Ζάκυνθος 29100). Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη 19η Ιουνίου 2021 στον ίδιο χώρα και ώρα 19.00 και σε περίπτωση εκ νέου μη απαρτίας τότε η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και ώρα 20.00 με όσα μέλη παρίστανται.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
•Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ.
•Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού Απολογισμού & Ισολογισμού έτους 2020
•Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 202 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε σχετική ευθύνη
•Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2021
•Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής υπό την προεδρεία του Δικαστικού Αντιπροσώπου
•Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Αθλητικής Γυμναστικής Ένωσης Ζακύνθου»