Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου | Η αυτοκρατορική αντίληψη “ενός ανδρός αρχή” δεν έχει θέση στην λειτουργία των ΟΤΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου, σχετικά με τα διαδραματισθέντα στην από 30 Μαρτίου 2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζακύνθου, αφού επισημάνει τον πολλαπλώς σύνθετο και μικτό χαρακτήρα της αντιπαράθεσης των εμπλεκομένων μερών, η οποία εμφανίζει τόσον στοιχεία ψυχαγωγίας και πολιτισμού, όσον και εύλογα εκατέρωθεν περιουσιακά συμφέροντα, αλλά και ανεξαρτήτως των θέσεων της μιας ή της άλλης πλευράς και της όποιας εξέλιξης της υπόθεσης στο μέλλον, σημειώνει, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, τα ακόλουθα:
1. “Η λειτουργία του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ διέπεται από την αρχή της νομιμότητας, απόρροια της οποίας είναι το τεκμήριο νομιμότητας των Διοικητικών πράξεων, ατομικών και κανονιστικών. Αναφορικά δε με τη λειτουργία αιρετών οργάνων και δη συλλογικών, η διασφάλιση της αρχής αυτής προϋποθέτει προ πάσης αποφάσεως, την ύπαρξη εισήγησης του αρμοδίου υπηρεσιακού οργάνου, η οποία για ευνόητους λόγους δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την εισήγηση αιρετών οργάνων. Κατά τα ισχύοντα επί συλλογικών οργάνων, η πάλαι ποτέ αυτοκρατορική αντίληψη της “ενός ανδρός αρχή” απλούστατα δεν έχει θέση.
2. Η διαρκής επίκληση ή απειλή εισαγγελικής παρέμβασης, όταν χρησιμοποιείται για την επιβολή της γνώμης αιρετού οργάνου, χωρίς μάλιστα τις απόψεις της νομικής υπηρεσίας σχετικά με το σύννομό της, συνιστά ανεπίτρεπτη εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και είναι αντίθετη στη διάκριση των λειτουργιών, που αποτελεί θεμέλιο του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.
3. Οι Δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, ειδικά ενώπιον διοικητικών οργάνων κατά τη διαδικασία της ακρόασης, επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται από τους πάντες με το δέοντα σεβασμό, όπως αρμόζει στο θεσμικό ρόλο και την επιστημονική τους γνώση. Το δικαίωμα της ακρόασης θα πρέπει να ασκείται με συνθήκες ευπρέπειας και αμεροληψίας. Οποιασδήποτε μορφής απαξίωση δικηγόρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με φράσεις ή συμπεριφορές, αποκρούεται ως απαράδεκτη και ταυτόχρονα παραβιάζει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, καθώς προδίδει ή και δημιουργεί συνθήκες μεροληψίας”.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο