Επιμελητήριο Ζακύνθου:Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία Εθνικού Φορέα

Ξεκινά εντός ημέρων η δημόσια διαβούλευση για το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, με το άρθρο που προβλέπει τη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία “ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.” διάρκειας ενενήντα εννέα ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έδρα σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα απαρτίζεται από επτά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) πενταετούς θητείας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ενω συμμετέχουν επίσης ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ένας εκπρόσωπος εκ των υφιστάμενων τοπικών συλλόγων ξενοδόχων με κριτήριο εντοπιότητας, ένας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς και οι εκάστοτε πρόεδροι των όμορων Δημοτικών Κοινοτήτων Βολιμών και Αναφωνήτριας για λογαριασμό του Δήμου Ζακύνθου.
Η δημιουργία του Φορέα και ο τρόπος σύστασής του, έχει ξεσηκώσει πληθώρα αντιδράσεων και σχολίων. Δεν παύει να είναι κάτι πρωτόγνωρο για το νησί, και για ένα τόσο σημαντικό σημείο όπως είναι το Ναυάγιο που αποτελεί έναν παγκοσμίως διάσημο προορισμό.

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου που θα εκπροσωπείται στην νέα εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπεραμύνεται της δημιουργίας αφού με την συμμετοχή του σε αυτή αναγνωρίζεται έμπρακτα ο θεσμικός του ρόλος.


Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου

ο «Ναυάγιο» αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για το νησί μας.
Την ίδια στιγμή αποτελεί το πιο τρανό παράδειγμα της αδυναμίας συνεργασίας και αποτελεσματικότητας μας ως νησί και ως φορείς.
Έχουμε αποτύχει να το προστατεύσουμε, αξιοποιήσουμε και λειτουργήσουμε.
Είναι επομένως πάγια η θέση μας ότι είναι θέμα εθνικό και ξεφεύγει από τα όρια του νησιού μας. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τον εθνικό τουριστικό σχεδιασμό και ως τέτοιο έχει τεθεί στα κέντρα των εθνικών αποφάσεων.
Επομένως χαιρετίζουμε με ικανοποίηση το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία εθνικού φορέα διαχείρισης του με ευέλικτη τεχνοκρατική δομή και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Είμαστε ικανοποιημένοι με την αναγνώριση του θεσμικού μας ρόλου.
Είμαστε μέρος της λύσης.