Λογοθεραπεία σε παιδιά με διαταραχές λόγου κατά τη διάρκεια της πανδημίας: Προβλήματα, ανησυχίες και λύσεις; του Διονύση Παγανόπουλου MSc, M.ed Λογοθεραπευτή

Η αρνητική επίδραση του COVID-19 στην παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας.
Ο COVID-19 μπορεί εύκολα να μεταδοθεί σε περίπτωση στενής επαφής μεταξύ ατόμων που δεν χρησιμοποιούνται προσωπικοί προστατευτικοί εξοπλισμοί, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών μασκών κα. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να κρατάμε αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση από τον ιό . Εν τω μεταξύ, η παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας απαιτεί πλήρη επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή και ασθενών, ιδίως παιδιών. Δεδομένης της αναγκαιότητας να έχουμε πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία οι λογοθεραπευτές δεν μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιούν προσωπικούς προστατευτικούς μηχανισμούς ή να χρησιμοποιήσουν ειδικά παιχνίδια αποστειρωμένα για να επικοινωνήσουν παιδιά, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.
Οι ανησυχίες και τα προβλήματα των οικογενειών

Οι οικογένειες παιδιών με διαταραχές επικοινωνίας (πχ αυτισμός, διαταραχές της γλωσσικής ανάπτυξης κα) αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα Οι αρνητικές επιπτώσεις της διαταραχής των παιδιών οδηγούν σε σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές δυσφορίες στους γονείς. Η επιδημία COVID-19 προκάλεσε πιθανώς άλλα προβλήματα για αυτές τις οικογένειες, αυξάνοντας τα σωματικά και ψυχολογικά ζητήματα των γονέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας . Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της γονικής μέριμνας και τη διεξαγωγή ασκήσεων ομιλίας-γλώσσας και αυτό είναι, ενώ οι οικογένειες αυτών των παιδιών έχουν συνήθως το διπλό βάρος των οικονομικών ζητημάτων για τη θεραπεία των προβλημάτων των παιδιών τους . Εν τω μεταξύ, με το ξέσπασμα της νόσου COVID-19 και τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της, οι οικογένειες είναι πιθανό να υποστούν μεγαλύτερη οικονομική πίεση. Οι οικογένειες αυτών των παιδιών αντιμετωπίζουν διάφορα ψυχολογικά ζητήματα λόγω των προβλημάτων των παιδιών τους , τα οποία εντείνονται από τις ανησυχίες τους σχετικά με τη θεραπεία των προβλημάτων ομιλίας-γλώσσας των παιδιών τους. Συνολικά, φαίνεται ότι η επιδημία COVID-19 έχει αυξήσει τα προβλήματα και τις ανησυχίες σε οικογένειες με παιδιά που πάσχουν από διάφορες διαταραχές επικοινωνίας και αναπηρίες. Επιπλέον, η ξαφνική εμφάνιση ορισμένων διαταραχών του λόγου και της γλώσσας (π.χ. τραύλισμα) στα παιδιά μπορεί να αυξήσει τις ανησυχίες των γονέων για άμεση εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού.
Η σημασία της παροχής θεραπείας κατά την κρίσιμη περίοδο της ομιλίας και της γλωσσικής ανάπτυξης
Η πλειοψηφία των παιδιών που λαμβάνουν υπηρεσίες λογοθεραπείας βρίσκονται στην κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης του λόγου και πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα, όπως μειωμένη ακαδημαϊκή απόδοση. Στην πραγματικότητα, η ηλικία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας . Η υψηλή πολυπλοκότητα της ανάπτυξης του λόγου και της γλώσσας καθώς και η σχέση μεταξύ της ομιλίας και της ανάπτυξης της γλώσσας και της ανάπτυξης άλλων τομέων, όπως η γνωστική, είναι άλλες ενδείξεις της σημασίας της έγκαιρης παρέμβασης για τα παιδιά που χρειάζονται λογοθεραπεία. Το ξέσπασμα του COVID-19 και το κλείσιμο των σχολείων στερούν τα παιδιά που χρειάζονται λογοθεραπεία και θα προκαλέσουν πολλά προβλήματα για αυτά και τις οικογένειές τους, σε περίπτωση που χαθεί ο χρυσός χρόνος για έγκαιρη παρέμβαση.
Συμπερασματικά
Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε πολλά προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η ασθένεια έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης λόγω του υψηλού ποσοστού μετάδοσής της. Από αυτή την άποψη, ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σχετίζεται με τη λογοθεραπεία στα παιδιά. Ως εκ τούτου, οι θεραπευτές πρέπει να αφιερώσουν προσπάθειες για τη σωστή παροχή υπηρεσιών μέσω της τηλεπρακτικής. Εν τω μεταξύ, οι λογοθεραπευτές σε δια ζώσης συνεδρίες οφείλουν να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα .