Η Ελλάδα ξεπέρασε το μέσο όρο της ΕΕ σε νέους θανάτους ανά εκατ. πολιτών

Δραματική είναι η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία για την εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα μας.

> Σύμφωνα με τους διαδραστικούς πίνακες του Οur world in data (ourworldindata.org) που χρησιμοποιεί τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων( European Centre for Disease Prevention and Control) στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει δραματική εκθετική αύξηση ο δείκτης των επιβεβαιωμένων νέων θάνατων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Είναι ο δείκτης που παρουσιάζει το ρυθμό της θνησιμότητας της νόσου.


> Συγκεκριμένα ήδη στις 24 Νοεμβρίου η Ελλάδα με 7,52 νέους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού ξεπερνούσε τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 7.51.

> Τη επομένη 25 Νοεμβρίου και ενώ ο δείκτης της ΕΕ ήταν 7.57, στην Ελλάδα εκτοξευόταν στο 8.05 (νέοι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού) και στην συνέχεια ανήλθε στο 8.42 .

> Την ίδια ημέρα στην Πορτογαλία, ίδιου πληθυσμού με την Ελλάδα, ο δείκτης ήταν μόλις στο 7.05 . Κι έχει ιδιαίτερη σημασία η σύγκριση με την Πορτογαλία αφού όπως φαίνεται από τον πίνακα, από τις αρχές Οκτωβρίου η Πορτογαλία ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση με τον συγκεκριμένο δείκτη να καταγράφει τιμές πολύ ανώτερος της Ελλάδας. Όμως το τελευταίο δεκαήμερο η Πορτογαλία κατάφερε αρχικά να σταθεροποιήσει την κατάσταση καισταδιακά να πετύχει την αποκλιμάκωσή της .

> Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η σύγκριση με την κατάσταση των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ στην εξάπλωσης της πανδημίας ο δείκτης θάνατοι ανά εκατομμύριο βρίσκεται μόλις στο 5.06 .

> Η Ελλάδα ξεπέρασε τις ΗΠΑ στον δείκτη αυτό από τις 13 Νοεμβρίου και από τότε βρίσκεται σταθερά πάνω από τις ΗΠΑ.

> Στην Γερμανία τώρα που αντιμετωπίζει και αυτή το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ο δείκτης βρισκόταν χθες σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις. Στις 25 Νοεμβρίου ήταν στο 3.05 .πολύ πιο χαμηλά από την Ελλάδα.Παρατηρούμε επομένως ότι και η Γερμανία κατόρθωσε να μειώσει τον δείκτη αν και στις αρχές Νοέμβρη βρέθηκε και αυτή να σημειώνει τιμές ανώτερες της Ελλάδας εκείνη την περίοδο.
> Στις 5Νομεβρίου ο δείκτης , της Γερμανίας βρισκόταν στο 1.12, της Ελλάδας μόλις στο 0.96, ενώ ο ευρωπαικός μέσος όρος ήταν στο 5.05.
Είναι εμφανές ότι ο δείκτης βαίνει επί τα χείρω στην Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως.