Μέτρια χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς με μικρότερη ποσότητα, αλλά καλύτερη τιμή

19/10/2020, 10:00