Μήνυμα Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ζακύνθου για τον θάνατο του Γιάννη Παπαδάτου

Στην πόλη της Ζακύνθου, σήμερα, την 17η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και περί ώρα 19:00, συνήλθε, εκτάκτως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ζακύνθου στο δυσάρεστο και θλιβερό γεγονός της αναγγελίας του θανάτου του εξαίρετου και εκλεκτού μέλους του και Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ.
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως μεταξύ των παρευρισκομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού εισφέρθησαν και κατατέθηκαν άπασες οι απόψεις ενός εκάστου μέλους για την προσωπικότητα και τις υπηρεσίες που παρείχε, ανιδιοτελώς, ο εκλιπών, επί πολλά συναπτά έτη, στον Σύνδεσμό μας, αποφασίσθηκαν, ομόφωνα, τα εξής:

1ον) Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΝΖ να παρασταθεί και να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ζακύνθου.


2ον) Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝΖ να εκφωνήσει επικήδειο εκ μέρους του Συνδέσμου και εκ μέρους της Ανώτατης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ), όπως, επίσης, και να κατατεθούν στεφάνια εκ μέρους του ΣΕΑΝΖ από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου και εκ μέρους της ΑΠΟΕΑ από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

3ον) Να κοινοποιηθεί το Δελτίο Τύπου στην ΑΠΟΕΑ.

4ον) Να αποσταλεί στους οικείους του και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, το παρόν.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΑΝΖ