Ζάκυνθος και Χιμάρα | Έκθεση Ψηφιακής Φωτογραφίας «Γαλάζιος Πολιτισμός»

Στα πλαίσια του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» – BLUECOAST, του προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”, με συνεργαζόμενους φορείς: τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (συντονιστής), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, την Αλβανική Εθνική Αρχή για τις Ακτές, τον Δήμο Χιμάρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
πραγματοποιείται Έκθεση Ψηφιακής Φωτογραφίας με τίτλο “Γαλάζιος
Πολιτισμός” της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας, εστιάζοντας στη Ζάκυνθο και τη Χιμάρα.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://blueculturehub.nmp-zak.org. Το θέμα της έκθεσης είναι ο «Γαλάζιος Πολιτισμός» της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας εστιάζοντας στη Ζάκυνθο και τη Χιμάρα. Οι δύο χώρες γεφυρώθηκαν με την ευκαιρία αυτής της μοναδικής έκθεσης αφιερωμένης στην ομορφιά και το μυστήριο της θαλάσσιας ζωής, την παράκτια και νησιωτική κληρονομιά, την προώθηση της αρχέγονης σύνδεσης του ανθρώπου με τη θάλασσα.
Οι συμμετοχές περιλαμβάνουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό από ευαισθητοποιημένους πολίτες και διακεκριμένους ερευνητές σημαντικών φορέων όπως: του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, το Σύλλογο Ελλήνων Ωκεανογράφων, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Club UNESCO Ζακύνθου, το Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου, το UNDP Albania, η Biopolitics International Organisation, το Κέντρο Πολιτισμού και Ανάπτυξης AVANTGARDE, ο Δήμος Χιμάρας, η ΜΚΟ Flag Pine, η Ερμής productions, η Himara Seas The Day, η Περιφερειακή Διοίκηση Προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Vlora και η Regional Directorate of Cultural Heritage Vlore.
Σε συνέχεια της Ψηφιακής Έκθεσης Φωτογραφίας, θα πραγματοποιηθεί η διάθεση 800 έντυπων αντιγράφων μέρους των εκθεμάτων και η μόνιμη έκθεσή τους σε δημόσιους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας στην Ελλάδα και την Αλβανία. Το ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών της έκθεσης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://blueculturehub.nmp-zak.org