Ιόνια Νησιά | Ενίσχυση σε Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις από την Περιφέρεια λόγω κορωνοϊού (BINTEO)