Συγκροτήθηκε Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ζακύνθου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών στις πληγείσες επιχειρήσεις στην Π.Ε. Ζακύνθου λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων τις 17ής και 18ής Σεπτεμβρίου 2020, τα οποία έπληξαν το σύνολο της επικράτειας του νησιού μας. Η Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών θα προβεί σε επιτόπιες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Παρακαλούνται, όσοι έχουν υποστεί ζημία σε επαγγελματικούς χώρους, να επικοινωνήσουν για την υποβολή σχετικής αίτησης με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου 26953.60355 και 26953.60358 email: [email protected] και στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 26953.60300 email: [email protected]


Επιπλέον στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης των υλικών, οι επιχειρηματίες παρακαλούνται πριν την απομάκρυνση τους να φωτογραφίσουν την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των ζημιών ιδίως ως προς την κλίμακά τους.