Γ. Στασινόπουλος: “Η Ζάκυνθος άντεξε. Υπήρξε καλός συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών”

19/09/2020, 12:35