Λιμάνι Ζακύνθου ώρα 00:00 Μεγάλη θαλασσοταραχή, τα κύματα βγαίνουν στη στεριά

Λιμάνι Ζακύνθου ώρα 00:00
Μεγάλη θαλασσοταραχή, τα κύματα βγαίνουν στη στεριά.