Γ. Αρμένης για σχολεία: «Ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής εμπεριέχεται στις λέξεις: ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ – ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ»

Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα σχολεία (δείτε αναλυτικά στις σελ. 6-7), ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε τη Ζάκυνθο» Γιώργος Αρμένης υπενθυμίζει τις θέσεις της παράταξής του που είχαν διατυπωθεί το Νοέμβριο του 2019. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει: «Είναι υπαρκτές πιστώσεις και διεκδικούμενα έργα του Δήμου μας. Ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής εμπεριέχεται στις λέξεις: ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ-ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ»

Η ανακοίνωση της παράταξης
Αναμφίβολα πρώτη προτεραιότητα του Δήμου μας πρέπει να αποτελέσει η κατάσταση που διαμορφώνεται στις σχολικά κτίρια. Ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς αποκαλύφθηκαν τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και υπάρχουν σοβαρότατες ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών μας. Όλοι οι συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται γύρω από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες συμφωνούν και ενεργοποιούνται ώστε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής των κτιριακών υποδομών. Ο κατάλληλος χρόνος για εργασίες στα σχολεία μας απωλέσθη τους καλοκαιρινούς μήνες όπου θα μπορούσε να εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες. Η Δημοτική Αρχή όμως έδειξε ότι δεν είχε κανένα σχέδιο δράσης και παρέμβασης, αντίθετα παρενέβη στις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να μην υλοποιηθεί κανένα έργο. Σκοπός της παρέμβασης μας όμως δεν είναι να γυρίσουμε στο παρελθόν και να ασκήσουμε εκ του ασφαλούς αντιπολίτευση. Σκοπός μας είναι να μάθουν οι Ζακυνθινοί, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας για τις εργασίες αυτές, τις προοπτικές που υπάρχουν για διεκδίκηση πιστώσεων από την Κυβέρνηση και τις διοικητικές παρεμβάσεις που οφείλει να πραγματώσει ο Δήμος μας.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τις υπάρχουσες άμεσες πιστώσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας:

Α. ΚΑΕ 15.7331.017 Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 95.500
Δήμου Ζακύνθου (ΟΣΚ 2018)
15.7331.019 Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 140.700
Δήμου Ζακύνθου (ΟΣΚ 2019)
30.6117.015 Αμοιβή Μηχανικού για εργαστηριακές 9.000
Μετρήσεις, αξιολόγηση ανθεκτικότητας
Υλικών Δημ. Κτιρίων (ΣΑΤΑ 20160)
30.7326.030 Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού (ΣΑΤΑ2015) 7.200
30.7331.197 Δημοτικά κτίρια ΔΕ Ελατίων (ΣΑΤΑ 2016) 5.000
30.7331.202 Δημοτικά Κτίρια Δ.Ε Αλυκών(ΣΑΤΑ 2016) 12.000
30.7331.206 Δημοτικά Κτίρια Δ.Ε Αλυκών(ΣΑΤΑ 2017) 9.500
30.7331.208 Δημοτικά κτίρια ΔΕ Ελατίων(ΣΑΤΑ 2017) 10.000
30.7331.209 Δημοτικά Κτίρια ΔΕ Λαγανά(ΣΑΤΑ2017) 9.500
60.7331.001 Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων 233.200
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΕ 2017ΣΕ05500010) ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ : 531.000 ΕΥΡΩ

Β. ΑΜΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II : Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας: 100.000
2.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες: 240.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 340.000

Γ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΚΩΔ. ΤΠΔ 52105: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 929.400 ΕΥΡΩ
Απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της χρηματοδότησης και την ένταξη της στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Δ. Μετά τους σεισμούς με προτροπή της Κυβέρνησης κατατέθηκαν από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δύο αιτήματα για χρηματοδότηση:
1.Αίτηση επιχορήγησης του Δήμου μας με το ποσό των 10.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη των αναγκών στατικής ενίσχυσης, συντήρησης και ηλεκρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις εκθέσεις μετά από αυτοψίες και ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.
2.Επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 1.833.836,77 ΕΥΡΩ για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προσωπικού που θα προσληφθεί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και προμήθειας υλικών αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν προκύψει.
Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Ε. Η Δημοτική Αρχή επιτέλους ας δημιουργήσει συνεργείο αντιμετώπισης των μικρών καθημερινών προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων.
Πέρα από τις γενικές διεκδικήσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων που μας συνεγείρουν ας δώσουμε στα σχολεία αυτά που μπορούμε και είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου μας.