Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου | Ξεκίνησε η υποβολή αίτησης για την κρατική ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ανακοινώνει ότι άρχισε η υποβολή των αιτήσεων της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σε παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός έτους 2019. Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως 8η Οκτωβρίου 2020. Επίσης συνεχίζονται οι αιτήσεις των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως 23η Σεπτεμβρίου 2020. Τηλ. Επικοινωνίας: 26950 27612

photo: rethemnonews