Νέα αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν από την Π.Ε. Ζακύνθου | Σχεδιασμός για τη θωράκιση του νησιού (ΦΩΤΟ)

•Έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ
•Αυτοψίες από τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Στασινόπουλο

Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ξεκίνησαν στο νησί μας από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργολαβίες: α) «Καθαρισμός και συντήρηση υδραυλικής ικανότητας των χειμάρρων Ξιφίτα, Σκούρτη, Τσιρογιάννη και Σμπόρα», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ανάδοχο την εταιρεία «Γ. Χαλβατζάρας & Σια Ο.Ε.» και β) «Καθαρισμός τάφρων Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2019-2020», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ανάδοχο την εταιρεία «Χρήστος Τσίπρας-Ε.Δ.Ε.». Χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου Δημήτρη Γιαννούλη έκαναν αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Γαϊτάνι.


Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου η ΠΙΝ να προλάβει να ολοκληρώσει ένα μέρος των αναγκαίων παρεμβάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα. «Έχουμε ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα για να προλάβουμε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργολαβίες είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και να μην πλημμυρίσουν οι περιουσίες. Σε όλο το νησί θα γίνουν παρεμβάσεις. Πήγαμε και στον Αλυκανά και είδαμε τα σημεία που πλημμυρίζουν και πρέπει να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις. Δυστυχώς, δεν προλαβαίνουμε φέτος, όμως του χρόνου θα προχωρήσουμε όλες τις εργολαβίες. Στο νησί μας θα εκτελεστούν άμεσα έργα συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε διαδικασία συμβασιοποίησης είναι δύο ακόμα σημαντικά έργα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα (εντός του Φθινοπώρου). Συγκεκριμένα πρόκειται: α) για «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης Π.Ε. Ζακύνθου 2019-2020, προϋπολογισμού 350.000,00 € και β) «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Π.Ε. Ζακύνθου 2019-2020», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Συνολικός σχεδιασμός
Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο νησί μας. H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει μελετήσει, δημοπρατήσει και έχει σε διαδικασία εκτέλεσης ή συμβασιοποίησης το σύνολο των έργων που αντιστοιχούν στην πίστωση ύψους 1.100.000 ευρώ που κατανεμήθηκε στην Π.Ε. Ζακύνθου από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 5.000.000 που έλαβε για αντιπλημμυρικά έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

8 έργα ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από το 2017
Επίσης, από το 2017 έχουν υλοποιηθεί 8 έργα συνολικού ύψους 1.730.000 ευρώ με την Π.Ε. να επισημαίνει ότι έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά η υδραυλική λειτουργία μεγάλου τμήματος του δικτύου των υδατορεμάτων, γεγονός που λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τον τρέχοντα σχεδιασμό καθαρισμών και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Master Plan
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφερειακή Ενότητα έχει αιτηθεί στην Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, την εκπόνηση από μέρους της δυο μελετών που είναι απαραίτητες για την κατά το δυνατόν αντιπλημμυρική θωράκιση. Η μία μάλιστα, αφορά την «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Master Plan) για την ιεράρχηση αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας», προκειμένου να αναπτυχθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας και η δεύτερη την «Επικαιροποίηση μελετών αντιπλημμυρικών έργων για την διευθέτηση του ρέματος “Τσιρογιάννη”», προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που εμφανίζονται στην Τ.Κ. Αλυκανά εξαιτίας της συχνής υπερχείλισης του ρέματος.