Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

03/09/2020, 12:00