Το πρώτο Σένιο του Αγίου. Σε 8 ημέρες η μεγάλη γιορτή του Προστάτη του νησιού!

16/08/2020, 20:37