Τοπικό Συμβούλιο πόλης | Παρέμβαση για τον καθαρισμό κεντρικών οδών και φρεατίων – Επιστολές προς τη δημοτική αρχή

Με δύο επιστολές του προς τη δημοτική αρχή, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζακυνθίων, Κωνσταντίνος Πέττας, ζητά να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για τον καθαρισμό κεντρικών οδών της πόλης και φρεατίων.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη επιστολή με αποδέκτες τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον Πρόεδρο του ΔημοτικούΣυμβουλίου Δήμου Ζακύνθου, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζακύνθου και το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αναφέρεται: «Σας παρακαλούμε να προβείτε στον καθαρισμό και στο πλύσιμο των κεντρικών οδών (Φιλιτά, Κάλβου, περιοχή Αγίου Παύλου) και περιοχών φορτισμένων με κάδους και σκουπίδια, κεντρικών σημείων (καινούριο θέατρο, πλατεία). Ενίσχυση της πεζής καθαριότητας ιδιαίτερα για τον μήνα Αύγουστο. Ας συνεχίσουμε από κοινού τις δράσεις καθαριότητας τις δύσκολες αυτές μέρες. Οι συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη και το δικαιούνται. Στην διάθεσή σας».


Στην δεύτερη επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΖ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ζακύνθου, (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ), και Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, αναφέρεται: «Παρακαλώ όπως, προγραμματίσετε τον καθαρισμό των φρεατίων εντός της κοινότητας της Πόλης, για την προετοιμασία τους για την χειμερινή περίοδο. Τα σκουπίδια και τα κλαδιά σε πολλές περιπτώσεις τα έχουν βουλώσει. Αναμένουμε τις ενέργειές σας».