Συναντήσεις και επαφές του Αντ/ρχη Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο | Στο επίκεντρο η διαχείριση των απορριμμάτων και ο νέος περιφερειακός ΦΟΔΣΑ