Δ. Ακτύπης από το βήμα της Βουλής: «Είχατε αφήσει τα νοσοκομεία μας χωρίς προσωπικό και χωρίς εξοπλισμό»

H εισήγηση του βουλευτή Ν. Ζακύνθου Δ. Ακτύπη, ενώπιον της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

https://www.facebook.com/watch/?v=2697619517225681


Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολύμηνη και σκληρή προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι προφανές ότι έχει αποφέρει πολύ σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στη χώρα μας. Μάλιστα, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, το σύστημα υγείας έχει κάνει πραγματικά άλματα. Μιλάμε βέβαια για ριζικές αλλαγές, μιλάμε για ουσιαστική και πρωτοφανή ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, μιλάμε για γεγονότα, για δεδομένα τα οποία όσο και να θέλουν ορισμένοι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Η Ελλάδα κατέστη διεθνώς μια χώρα πρότυπο ως προς τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Το δημόσιο σύστημα υγείας ενισχύθηκε όσο ποτέ άλλοτε. Όμως, η Κυβέρνηση δεν σταμάτησε εκεί. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνέχισε και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η στρατηγική αυτή της Κυβέρνησης αφήνει προίκα στους Έλληνες πολίτες ένα δημόσιο σύστημα υγείας, άρτιο, λειτουργικό, αποτελεσματικό, πυρήνας του οποίου θα είναι ο ασθενής.

Στο πλαίσιο της μακρόπνοης αυτής πολιτικής εντάσσεται και το παρόν νομοσχέδιο. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να αποκαταστήσει ένα τεράστιο κενό που υπάρχει στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα να καλύψει και μια πραγματική ανάγκη που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, τόσο στις δημόσιες, όσο και στις ιδιωτικές.

Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί, λοιπόν, ένα εργαλείο υλοποίησης γενικότερων μεταρρυθμίσεων και απόλυτα αναγκαίων αλλαγών στον χώρο της υγείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως γιατρός ο οποίος έχω εργαστεί για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στον τομέα της υγείας, είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά και σε βάθος όλα τα προβλήματα του χώρου αυτού. Όπως επίσης γνωρίζω καλά και τις μεγάλες αλλαγές που μπορούν να επιφέρουν στον τομέα της υγείας σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η σημερινή. Ας δούμε, όμως, συγκεκριμένα τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό, πώς βελτιώνει την υφιστάμενη κατάσταση και πού ακριβώς αποσκοπεί η διασφάλιση και ο έλεγχος της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

Με το σημερινό νομοσχέδιο ιδρύεται ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία. Μέσω της ίδρυσης του οργανισμού αυτού επιδιώκεται η συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, με αφετηρία τα ζητήματα στελέχωσης, χρηματοδότησης, διοίκησης και οργάνωσης. Παρέχεται, λοιπόν, ένα χρήσιμο εργαλείο πρώτα απ’ όλα στα χέρια των ασθενών, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο λειτουργίας τους, για τα δικαιώματά τους και τις θεραπευτικές τους επιλογές, αλλά και για τις ενέργειες κάθε φορέα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών. Θα μου πείτε, όμως: Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νομοσχεδίου; Με άλλα λόγια, ποιοι θα είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών αξιολόγησης του οργανισμού; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απλή: Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.

Αξιολογούνται, λοιπόν, όλα τα δημόσια νοσοκομεία, οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία και οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας, οι υγειονομικές περιφέρειες, όσον αφορά τη διοικητική τους λειτουργία, οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βεβαίως οι ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να δούμε τι σημαίνει αξιολόγηση ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Πολύ απλά θα αξιολογείται το σύνολο των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε έναν ασθενή, από τη στιγμή που εισέρχεται σε μια δομή υγείας μέχρι τη στιγμή της αποθεραπείας του. Επί παραδείγματι, θα μετρώνται με συγκεκριμένους δείκτες οι χρόνοι αναμονής των ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών, καθώς και άλλα μεγέθη που είναι απολύτως μετρήσιμα στην φροντίδα υγείας.

Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Αντιπολίτευσης, πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι σπρώχνουμε εμείς τον κόσμο προς την ιδιωτική υγεία; Εμείς εν μέσω υγειονομικής κρίσης ουσιαστικά στήσαμε από την αρχή ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο εσείς είχατε ευτελίσει. Είχατε αφήσει τα νοσοκομεία μας χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς καν το απαραίτητο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα καταθέτω και από την προσωπική μου εμπειρία.

Έρχεστε, λοιπόν, και λέτε ότι δήθεν υποστηρίζουμε την ιδιωτική υγεία, την ίδια στιγμή που εμείς στελεχώνουμε τα δημόσια νοσοκομεία με ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, την ώρα που εμείς παρέχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση στην υγεία, ανοίγουμε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας και συνολικά φροντίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Στην ουσία θέλετε να απαξιώσετε τελείως τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Εκεί δραστηριοποιούνται, όμως, χιλιάδες συνάδελφοι και εργαζόμενοι. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, απ’ ότι αντιλαμβάνομαι και δεν θα το θέλετε να τους στείλουμε στο πυρ το εξώτερον. Για να κάνουμε αντιπολίτευση δεν είναι δυνατόν να περάσουμε στο άλλο άκρο. Ο ιδιωτικός τομέας συμπληρώνει τον δημόσιο τομέα. Κόψτε τις συμβάσεις και τότε θα δείτε τι έχει να γίνει. Θα μπλοκάρει όλο το σύστημα.

Αλλά επειδή, όμως, δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αόριστα, πάμε σε ένα παράδειγμα να δούμε τι έχει γίνει αυτήν την περίοδο και να σας αναφέρω στον τόπο το δικό μου το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Προχώρησε σε προσλήψεις εκατό ατόμων παραϊατρικού προσωπικού. Ταυτόχρονα, ανοίχτηκε μια ΜΕΘ η οποία ήταν κλειστή για οκτώ χρόνια, δημιουργήθηκαν κορονοκλινικές για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε -όπως τις ονομάζουμε- περιστατικά κορονοϊού, δύο μηχανήματα μοριακής ανάλυσης, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ, προχωράμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου και στην ψηφιοποίηση του ακτινολογικού τμήματος. Αυτά είναι γεγονότα, είναι δεσμευμένα τα χρήματα για τα οποία σας μιλάω και η αλλαγή δεκατεσσάρων μηχανημάτων μονάδας τεχνητού νεφρού.

Με όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα πιστεύετε ότι η παρούσα Κυβέρνηση προσπαθεί να απαξιώσει το εθνικό σύστημα υγείας, ότι προχωράμε σε κάποια ιδιωτικοποίηση, ότι στηρίζουμε ιδιωτικά κέντρα, όπως είχατε αναφερθεί στο παρελθόν και αναφέρομαι και στη Ζάκυνθο, ότι στηρίζουμε τα ιδιωτικά κέντρα στην περιοχή, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν; Σε καμία περίπτωση.

Συμπερασματικά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θέσει ως θεμελιώδη προτεραιότητά της την αναβάθμιση του τομέα της υγείας και έχει εργαστεί συντονισμένα και με ιδιαίτερο ζήλο προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Το σημερινό σχέδιο νόμου αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.