ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ | Δημάρχου προς Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες

Σημαντικές μελέτες και διαγωνισμοί μένουν στα συρτάρια

Οι μάλλον κακές σχέσεις μεταξύ Δημάρχου, με τις Οικονομικές υπηρεσίες και τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, επισφραγίζονται με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος, σύμφωνα με το οποίο ζητά από τις εν λόγω υπηρεσίες να προβούν στην άμεση ολοκλήρωση των διαγωνισμών που εκρεμούν και αφορούν κυρίως στην προμήθεια απορριμματοφόρων μηχανημάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου.
Οπως ο ίδιος ισχυρίζεται βλέπει μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση προώθησης τόσο σοβαρών και αναγκαίων διαγωνισμών με σκοπό να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία του Δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
“Σχετ.: α/έγγραφο με αρ.πρωτ. Δ.Υ. /16-07-2020 β/έγγραφο με αρ.πρωτ.13804/20-07-20.
Εις το πρώτο ως άνω σχετικό έγγραφο η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών δια να προωθήσει τον διαγωνισμό μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων οχημάτων προϋπολογισμού 24.800ευρώ ζητά από τις Τεχνικές Υπηρεσίες να βεβαιώσουν ότι τα εν ενεργεία απορριμματοφόρα που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν δια την αποκομιδή των απορριμμάτων και τούτο δια λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Εις το δεύτερο ως άνω σχετικό η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών δια να προωθήσει τους διαγωνισμούς δια την συντήρηση του οδικού δικτύου πυρόσβεσης η οποία συντήρηση δεν έχει γίνει την τελευταία 15ετία ζητά ομοίως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες να βεβαιώσουν ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (καταστροφέα με μπούμα κτλ ) δια να εκτελέσει τα έργα.
Τα έργα αυτά κρίνονται άμεσα εκτελεστέα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει γίνει ειδική παραγγελία από την κ. Εισαγγελέα και ειδική προτροπή από τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τον κ. Χρυσοχοϊδη στην πρόσφατη
επίσκεψή του στη Ζάκυνθο.
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μου εγνώρισαν τηλεφωνικά ότι δεν χορηγούν αυτές τις βεβαιώσεις διότι δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, επομένως δεν πρόκειται να γίνουν αυτές οι εργασίες, τα απορρίμματα θα κατακλείσουν τους δρόμους η Πυροσβεστική θα εμποδίζεται να σβήσει τις πυρκαγιές και η αιτία θα φαίνεται ότι είναι ο Δήμαρχος.
Διερωτώμαι όταν η Οικονομική Υπηρεσία προέβλεπε στον προϋπολογισμό π.χ. κονδύλια δια αμοιβή μηχανικού δια μέτρημα των λακκουβών στους δρόμους ποσό 75.000 € και άλλα πολλά ανάλογα κονδύλια ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ γιατί δε ζητούσε βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει μηχανικός της Υπηρεσίας που να μπορεί να μετρήσει τις λακκούβες;
Η Τεχνική Υπηρεσία υπέγραψε μελέτες εκατομμυρίων ευρώ με σημαντική ζημία για το Δήμο χωρίς αντιρρήσεις , πως δικαιολογείται τώρα να μην θέλει να βεβαιώσει τα αυτονόητα που όφειλε να γνωρίζει καθόσον ανήκει σε αυτήν το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου;
Σημειωτέον ότι εκκρεμούν οι διαγωνισμοί:
1/Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού, έγκριση μελέτης 14/05/2020 ποσού 900.000ευρώ.
2/Προμήθεια μηχανημάτων έργου, έγκριση μελέτης 01/04/2020 ποσού 225.000ευρώ.
3/Προμήθεια απορριμματοφόρων, έγκριση μελέτης 01/04/2020 ποσού 150.000ευρώ.
4/Συντήρηση απορριμματοφόρων, έγκριση μελέτης 14/05/2020 ποσού 74.400 ευρώ.
5/Μίσθωση απορριμματοφόρων , έγκριση μελέτης 25/06/2020 ποσού 24.552 ευρώ.
6/Συντήρηση οδικού δικτύου πυρόσβεσης, εγκρ. μελέτης 9/06/20 ποσών έως 12.300€.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ ΟΠΩΣ:
1)Άμεσα ολοκληρώσετε τους διαγωνισμούς για τη μελέτη της υπ’ αριθμ. 53/2020 δια να γίνει δυνατή η μίσθωση δύο απορριμματοφόρων και τους διαγωνισμούς δια τις μελέτες υπ’ αριθμ. 45,46,47,48,49 και 50/2020 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» όλων των Δ.Ε. του Δήμου δια να ικανοποιηθούν οι άμεσες απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η Εισαγγελική παραγγελία και να γίνει δυνατή η αποκομιδή των απορριμμάτων.
2)Ολοκληρώσετε εγκαίρως τους υπολοίπους διαγωνισμούς λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιφέρει σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
Νικήτας Αρετάκης

Θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουν