Συνθήκες εργασίας στον χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Προς κ. Περιφερειάρχη
Οι συνθήκες εργασίας στον χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν ήταν ποτέ ιδανικές. Ούτε καν καλές!
Η πρόσφατη πυρκαγιά πιθανολογούμε βάσιμα ότι δημιούργησε ασφυκτικό περιβάλλον και επηρεασμό της υγιεινής και στον ατμοσφαιρικό αέρα.
Επερωτάσθε:
•Υπάρχει εκτίμηση της δημιουργηθείσας κατάστασης;
•Έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για την αποφυγή ανθυγιεινών και επικίνδυνων εισπνοών;
•Οι εργαζόμενοι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας τους στις συνθήκες αυτές;

Για την ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
περιφερειακός σύμβουλος
επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
τ. περιφερειάρχης Ι.Ν.