ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Πιστοποίηση με ISO για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Με το ISO 37001 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας πιστοποιήθηκε η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από την εταιρεία Eurocert που είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. Για αυτή τη πολύ σημαντική εξέλιξη συνέντευξη τύπου παραχώρησαν χθες εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, της Διαχειριστικής και της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Φώτης Κόττης δήλωσε στην ΗΜΕΡΑ: «Έγινε η παρουσίαση από την εταιρία τη Eurocert και ουσιαστικά παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα, οι δράσεις και τα προγράμματα που έχει διαχειριστεί την τελευταία τετραετία η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι προσκλήσεις που θα βγουν. Είναι πολύ σημαντικό που ο πρώτος ενδιάμεσος φορέας έχει τέτοια πιστοποίηση! Είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος φορέας που λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια και αυτό σημαίνει ότι τα αντανακλαστικά του είναι γρήγορα. Άλλωστε είναι ο δεύτερος σε δυναμική μετά την Αθήνα, σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό που πιστοποιήθηκε με αυτό το ISO και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική η εμπλοκή των ενδιάμεσων φορέων στο να υλοποιούνται τα προγράμματα σωστά και άμεσα με διάχυση στην επιχειρηματικότητα».

Η πιστοποίηση με αυτό το ISO ήταν μία οικειοθελής ενέργεια, ώστε να δείξει ως φορέας καλές πρακτικές, να καλλιεργήσει την εταιρική κουλτούρα κατά της δωροδοκίας και γενικά, να οργανωθούν συστήματα διαχείρισης που να είναι πολύ αποτελεσματικά στο να δείξουν πως πρέπει να λειτουργούν τέτοιοι φορείς.
Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν στελέχη της Διαχειριστικής και οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων από το Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο.

Το ISO 37001
Το ISO 37001 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας. Προσδιορίζει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τους οργανισμούς να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η υιοθέτηση μια πολιτικής για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, ο διορισμός ενός προσώπου για να επιβλέπει τη συμμόρφωση κατά της δωροδοκίας, η κατάρτιση για το θέμα, η αξιολόγηση των κινδύνων και η δέουσα επιμέλεια για τα έργα και τους συνεργάτες της επιχείρησης, η εφαρμογή οικονομικών και εμπορικών ελέγχων και η θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και ερευνών.