Διακοπή ρεύματος στις 27 & 28 Μαΐου – Δείτε πού και τι ώρα

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/05/2020

08:00 – 13:30 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
13:30 – 14:30 ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ (RENAULT)

ΠΕΜΠΤΗ 28/05/2020

08:00 – 10:00 ΑΡΓΑΣΙ – ΒΑΣΙΛΙΚΟ
08:30 – 12:00 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΑΜΠΑΤΗ
12:00 – 13:30 ΛΑΓΑΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΛΑΓΑΝΑ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ
13:30 – 14:30 ΛΙΘΑΚΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΣΑΚΤΑΝΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος