Η ενημέρωση της Π.Ε. Ζακύνθου για την επανεκκίνηση των αθλητικών χώρων – Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η οποία ενημέρωσε για την επανεκκίνηση των αθλητικών χώρων. Οι κανόνες που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά από την Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί.

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/16-05-2020 (ΦΕΚ 1868 Β΄/17-05-2020) Κ.Υ.Α, με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-05-2020 έως και 24-05-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 1 επιτρέπεται από 18-05-2020 η λειτουργία αθλητικών χώρων (στάδια στίβου, γήπεδα ποδοσφαίρου, ανοικτά και κλειστά κολυμβητήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και χρήσης μπάλας και λοιπών οργάνων), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας που απαιτούνται για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς τόσο στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α όσο και στο υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/220714/6451/1553/15-05-2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα «Πρακτικές οδηγίες Β΄ φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους.»
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. (Τηλ. 2695360348 – 388)».


Μέγιστος Αριθμός Αθλουμένων
Ο ιός μεταδίδεται κυρίως με σταγονίδια, δια της αναπνευστικής οδού. Κατά την άθληση και λόγω της ταχύπνοιας υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά σταγονιδίων καθώς και μεγαλύτερη εισπνοή σωματιδίων ιού και μάλιστα βαθύτερα στους πνεύμονες, από παρευρισκόμενους κοντά στο φορέα. Ακριβώς το λόγο αυτό θα πρέπει να τηρούνται μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των αθλουμένων σε σχέση με την απόσταση που τηρείται σε χώρους κοινωνικής συναναστροφής. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων, ανά αθλητική εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και την πορεία της πανδημίας.

Στάδια στίβου
80 άτομα εντός του σταδίου

Γήπεδα ποδοσφαίρου
Γήπεδο 11 x 11 60 άτομα (εντός του γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου)
Γήπεδο 7 x 7 30 άτομα (εντός του γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου)
Γήπεδο 5 x 5 20 άτομα (εντός του γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου)

Ανοικτά γήπεδα μπάσκετ/βόλεϊ/χάντμπολ
20 άτομα (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου)

Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις
Για τις λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω:
 Για επιφάνεια έως 600 τμ προβλέπεται 1 άτομο ανά 25τμ
 Για επιφάνειες μεγαλύτερες των 600 τμ
o 1 άτομο ανά 25 τμ για τα πρώτα 600 τμ
o 1 άτομο ανά 50 τμ για τα επιπλέον τμ

Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια
1 άτομο ανά 30 τμ εντός του γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε ένα κλειστό
γυμναστήριο 650τμ το μέγιστο θα είναι 22 άτομα)

Ανοικτά κολυμβητήρια
50×25: έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά χωρίς διαδρομές
50×20: έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά χωρίς διαδρομές
33×25: έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά χωρίς διαδρομές
25×15: έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 συνολικά χωρίς διαδρομές

Κλειστά κολυμβητήρια
50×25: έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά χωρίς διαδρομές
50×20: έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα συνολικά χωρίς διαδρομές
33×25: έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα συνολικά χωρίς διαδρομές
25×15: έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 συνολικά χωρίς διαδρομές