ΒΙΝΤΕΟ | Βουλευτής & Αντιπεριφερειάρχης στο Μουσικό Σχολείο | Στήριξη στην εκπαιδευτική δομή