Κλειστό έως τις 3 Μαΐου το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Κλειστό θα παραμείνει το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων έως τις 3 Μαΐου.

H ανακοίνωση του Δ.Σ. του Μουσείου


To Μουσείον Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, κατόπιν της υπ’ αρ. 17/2020 αποφάσεως του Δ.Σ. ληφθείσης εις την υπ’ αρ. 10/27-4-2020 συνεδρίασίν του, θα παραμείνει κλειστόν δια τους επισκέπτας έως και της 3ης Μαΐου 2020, εις εκτέλεσιν της υπ’αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.26794/25-4-2020 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως, (Φ.Ε.Κ.Τεύχος Β’ /1585/25-4-2020).