Βοηθητικοί οικίσκοι θα προσφερθούν στα Νοσοκομεία με την φροντίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Την παραχώρηση 5 οικίσκων και την τοποθέτησή τους, στα νοσοκομεία της Περιφέρειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στη συνεδρίαση, που πραγματοποίησε μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: presence.gov.gr, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

Η παραχώρησή τους προς χρήση, με διάρκεια τα δυο έτη, έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν αιτήματος της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων και συνεννόησης με τους Διοικητές των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι οικίσκοι τύπου container, με εμβαδόν 25 τμ, είναι έτοιμοι προς χρήση και θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων του κορωνοϊού. Οι προσωρινά παραχωρούμενοι οικίσκοι θα μεταφερθούν από τις αποθήκες Ασπροπύργου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα περιφερειακά Νοσοκομεία Κέρκυρας, Λευκάδας, Ληξουρίου, Αργοστολίου και Ζακύνθου.