Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 28/2 – Δείτε πού και τι ώρα

Για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/02/2020


08:00 ~ 12:00 ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΙ

ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΓΙΔΙΤΣΗ – ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΟ – ΚΟΡΙΘΙ ΦΑΡΟΣ – ΣΧΟΙΝΑΡΙ – ΛΙΜΑΝΙ

12:00 ~ 13:30 ΒΟΛΙΜΕΣ ΝΑΥΑΓΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την αναγραφόμενη ώρα, συνεπώς και εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε στοιχεία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και εάν βρίσκονται στο έδαφος